Saveti / Tips

RAZLIKA U TEMPERATURI

Nakon što borave na temperaturi od 33°C , ljudi ulazeći u zatvoren prostor postavljaju klima-uređaj da održava temperaturu na 20°C. Takva temperaturna razlika sasvim sigurno će ostaviti posledice na zdravlje. ‘Klimu’ treba koristiti tako da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude veća od 6°C.  Za vreme rada klima uređaja prozori bi trebalo da budu zatvoreni.OPTIMALNA VELIČINA I SNAGA
Klima-uređaj mora biti primeren veličini prostorije i broju ljudi koji u njoj borave. Pogrešno je mišljenje da je bolje imati u prostoriji uređaj veće snage, koji će sobu pretvoriti u ‘hladnjak’. U tom je slučaju gotovo neizbežna prehlada, a moguća su i druga oboljenja (kašalj, upala pluća, upala zglobova).


POLOŽAJ
Postavljanje uređaja treba prepustiti stručnjaku i poslušati njegove savete. ‘Klime’ najčešće idu uza zid, ali ne bi smele da budu okrenute tako da duvaju direktno prema ljudima.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Klima-uređaji imaju filtere koji mogu ukloniti čestice prašine, grinje i bakterije iz vazduha. Pogrešna je pretpostavka da kad ste kupili i montirali klima uređaj više nemate posla oko njega. Kada kupite automobil Vi ga redovno održavate, dopunjavate ulje, kontrolišete njegove delove… Sličan tretman zahteva i klima uređaj.
Jednom godišnje (najbolje pre početka sezone upotrebe klime) treba uraditi servis klima uređaja kako bi uređaj bio efikasan.
Servis podrazumeva:
Kontrolu čitavog uređaja
Čišćenje i dezinfekciju uređaja i filtera
Kontrolu i dopunu gasa (freona)* 


*Kontrola i dopuna gasa (freona) nisu uračunati u cenu redovnog servisa i naplaćuju se dodatno 
TEMPERATURE DIFFERENCE
After staying at outside temperature of 33 ° C, people entering the indoor, set air-condition to maintain temperature at 20 ° C. This temperature difference will certainly leave the consequences to your health. Air-conditioners should be used so that the difference between external and internal temperature is not more than 6 ° C. During the air conditioning windows should be closed.OPTIMAL SIZE AND POWER
Air-conditioner must be suitable for the size of rooms and the number of people who live in it. It is wrong to think that it is better to have the larger force device in a room, which will turn a room into 'fridge'. In this case catching cold is almost unavoidable, and there are other diseases (cough, pneumonia, arthritis).


POSITION
You should leave the expert to choose the position of the device and you should listent to their advices. Air-conditioner is usually put on the wall, but it should not be turned to blow directly to the people.

REGULAR MAINTENANCE
Air-conditioners have filters, which can remove particles of dust and germs from the air.
It is wrong assumption that when you buy an air conditioner you have to do nothing about it any more. When you buy a car you maintain it regularly, check the oil level, control its parts ...  Air conditioner requires similar treatment. Once a year (before the start of the season) maintenance of air conditioner should be performed in order to make device efficient.
The maintenance includes:
Control of the entire device
Filter cleaning and disinfection
Gas level control and refill